این وب سایت توسط مجموعه فرهنگی هنری پروا شهر بهارستان برای انجام فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی تاسیس گردیده است.

اطلاع رسانی، فروش محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقات و … بصورت الکترونیکی از جمله اهداف این وب سایت می باشد.

مساجد، کانون های فرهنگی، مدارس، شهرداری، دارالقرآن، هیئت های مذهبی و دیگر مجموعه های فرهنگی شهر بهارستان می توانند فعالیت های فرهنگی خود را که نیازمند بستر اینترنتی می باشد را توسط این وب سایت ارائه نمایند.